Regina Derieva
       
                 


Hem
Biografi
Böcker
Publikreaktioner
och
recensioner
Dikter
Skivor
Bibliografi
Aktuellt


(1949-2013)

 

-
Regina Derieva läser på Malmös poesifestival 2005.
-

Regina Derieva föddes i Odessa, Sovjetunionen (Ukraina),
men flyttade snart till Karaganda i Kazakstan, där hon
levde mellan 1965 och 1990.

Efter att ha publicerat några diktsamlingar som
censurerades i hemlandet emigrerade Derieva tillsammans
med sin make och deras son till Israel 1990, där hon levde
och arbetade i nära ett decennium. På grund av att hon
konverterat till katolicismen 1989 medgavs hon inte
medborgarskap och tvingades lämna landet.

Från 1999 och fram till sin bortgång var hon bosatt och
verksam i Märsta, norr om Stockholm.

Derieva har publicerat ett tjugotal verk, främst
diktsamlingar men även prosa, essäer och översättningar.
Poesin har förutom i bokform publicerats i ett stort antal
tidskrifter, i bland annat Ryssland, USA och Sverige.

Hennes verk har översatts till en rad språk, däribland
svenska, engelska, franska, italienska, arabiska och
kinesiska. Hon har själv till ryska översatt samtida poesi
från bland annat USA, Australien, Storbritannien, Polen
och Sverige. För sina introduktioner och översättningar
av den amerikanske poeten Thomas Merton erhöll hon
2003 Shannon Fellowship of the International Thomas
Merton Society.

Derievas poesi präglas starkt av hennes katolska tro.
I sin recension av urvalsvolymen Himmelens geometri,
med vilken Derieva introducerades på svenska, skrev
Magnus Ringgren:
"Hon är en utpräglat religiös poet för vilken det andliga
livet har stort försteg framför det materiella. Hennes
diktvärld är ett existentiellt landskap, kanske alltför
abstrakt för den som är skolad i en mer världsbejakande
svensk poesitradition. Gud sträcker sig mot världen men
når inte fram i vår tid. Det finns en djup civilisationskritik
hos Derieva. De människor som söker Gud bildar små
öar i ett hav av tomhet. Verkligheten tycks vara tömd
på andliga tecken, inte längre inkarnerad. På sätt och vis
tycks hon vara mer gnostiker än renodlat kristen, men en
sådan hållning har mer än en gång varit poetiskt fruktbar.
I Sverige har vi mött den hos Stagnelius."

I Expressen skrev Aris Fioretos:
"I Derievas dikter förenas själsdjup med en suverän brist
på sentimentalitet, gedigen traditionsmedvetenhet med en
lika desperat sorts nykterhet. Bara så förvandlas Ordet
till stoft, och stoftet till ord. Och bara så blir målet med
läsningen av religiös poesi inte förutsägbart, utan vad det
måste vara: omskakande."

För sin litterära gärning och "för hängivet arbete inom
kyrkan i Sverige" tilldelades hon 16 februari 2009
Stockholms katolska stifts medalj Ora et Labora.

Derievas poesi blev alltmer uppmärksammad, särskilt i
den engelskspråkiga världen, under 2000-talet, då en
rad översättningar publicerades.
I ett minnesord i Sydsvenskan skrev Håkan Sandell:
"Det har varit en tyvärr välbevarad hemlighet att en av
Rysslands mest aktade poeter länge befunnit sig i Sverige.
[...] För att riktigt uppfatta bredden i hennes poesi får
man nog [-] bäst gå till de många engelska och
amerikanska urvalsvolymerna. Hennes poesi är
välförankrad i den kristna tron och den ryska ortodoxin,
men hon var även en klassiskt skolad poet, i ständigt
samtal med de romerska elegiska-satiriska poeterna
och med den hellenska filosofin."

Flera framstående poeter, bland dem Joseph Brodsky,
Tomas Venclova och Les Murray, har uttryckt sin
beundran för hennes diktning

Regina Derieva begravdes 23 december 2013 på
Norra begravningsplatsen (Katolska kyrkogården)
i Stockholm. 


-
Regina Derieva läser tillsammans med sin engelske översättare Daniel Weissbort (2004).
---____________________________________


Tomas Venclovas text är en något förkortad version av dennes förord
till dikturvalet Inland Sea and Other Poems (The Pilgrimís Star &
The Divine Art, South Shields, 1999).

Tomas Venclova om Regina Derieva

Regina Derieva är en samtida poet som bemästrar såväl den traditionella
som den fria versen. Samtidigt be?nner hon sig liksom utanför tiden, eller
rättare sagt i Gamla Testamentets och Apokalypsens tid. Den tradition
man kommer att tänka på när man läser Regina Derieva är något mer än en
rent poetisk tradition. Hennes dikter bär på ett minne av Ordet, av
Psaltaren och Profeterna, av klarheten och originaliteten i de
evangeliska liknelserna.

I likhet med sina höga förebilder mobiliserar Regina Derieva språkets
dolda resurser och blottlägger dess paradoxala natur. Ordförrådets
bultande slag, oväntade begreppsväxlingar, ekon av bittert omtolkade
citat skänker hennes dikter djup och understundom också en rent
epigrammatisk skärpa. Hennes bilder är ibland svårgripbara och
besynnerliga, vid första anblick till och med slumpartade ó men det
rör sig om den sortens illusoriska slumpmässighet som är nödtvångets
frånsida.

Regina Derievas värld är vår värld, som råkat in i en återvändsgränd,
som hamnat på ett så stort avstånd från Gud att till och med Han kan få
svårt att övervinna det. Det är en lägerzon, där rummet övergår i tomhet
och tiden i undergång. Om en sådan världsuppfattning är hon långt ifrån
ensam. Men hennes dikter kännetecknas av en märklig brist på
sentimentalitet och en själsstyrka, som bygger på en tro som inte är helt
vanlig i våra dagar. Krigets och dödens samtidsjargong kolliderar här
med frihetens och livets urgamla språk, bristen på mening förvandlas till
spänd förväntan, till och med till en dold närvaro av mening, adjektiven
»dödlig« och »odödlig« återfår sin ursprungliga innebörd.


Poeten från Märsta som längtade hem
SvD 2019-10-15

---------------------

The volume of poetry, memoirs, essays, fiction, and photographs
in honor of Regina Derieva, Curator Aquarum,
was published in February, 2015.

Beställ via Katolsk Bokhandel

Regina Derieva's Life Travels

https://bit.ly/2FR0wNP

 


Reviews of books by Regina Derieva

Reviews of books by Regina Derieva

Reviews of books by Regina Derieva
 


ENGLISH
RUSSIAN
SWEDISH
OTHER LANGUAGES
-
Recent Books

De yttre tingens ordning : 
sentenser, sarkasmer, paradoxer
Beställ via Bokus

Efter Pictor
Beställ via Bokus

Images in Black
M-Graphics Publishing
Beställ via Amazon.com

EARTHLY LEXICON
Marick Press
Beställ via Amazon.com
It can also be ordered here

Den tatuerade Mnemosyne
Beställ via Bokus

CORINTHIAN COPPER
Marick Press
Beställ via Marick Press

THE SUM TOTAL
OF VIOLATIONS
Arc Publications
Beställ via ARC PUBLICATIONS


Recent_Publications

Poetry
Artes Nr 2, 2000
Trots Allt    Nr 1 2006
Aorta         Nr 13 2006
Aorta  Nr 25&26 2009
Lyrikvännen Nr 5, 2015
Poetry International
Cyphers
Words Without Borders
Artful Dodge
The Hopkins Review
Dublin Poetry Review
The Baffler
Evergreen Review
The American 
                 Poetry Review


 
 
 
                 
  The official Regina Derieva
website  / Copyright © 2022
by the Estate of Regina
Derieva
   
Hem | Biografi | Böcker | Recensioner | Dikter | Skivor
Länkar | Aktuellt | Bibliografi | Kontakt
   
WEB DESIGN BY BREM